Informácia o špecializačnom štúdiu v odbore angiológia

Náplň specializačného študijného programu pre špecializačný odbor ANGIOLOGIA bola odsúhlasená pracovnou skupinou pre internistické odbory Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu lekár dňa 6.10.2005. Následne bol vzorový program predložený a odsúhlasený Akreditačnou komisiou MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 19.10.2005. Definitívne bol program schválený MZ SR dňa 21.11. 2005 a pod číslom 1.37 uverejnený medzi 40 vzorovými špecializačnými študijnými programami na získanie odbornej spôsobilosti na samostatný výkon špecializovaných pracovných činností v kategórii lekár a uverejnený na internetovej stránke MZSR.

2.1.2006

Prof.MUDr.Viera Štvrtinová. PhD
členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR

Dôležité linky:

– Postgraduálne vzdelávanie

– Plán aktivít ďalšieho vzdelávania na rok 2016/2017 (SZU v Bratislave)

 

UEMS DIVISION OF ANGIOLOGY

Download (PDF, 82KB)

Download (PDF, 137KB)