Usporiadateľ:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Prezident kongresu:

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

Vedecký sekretár kongresu:

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Programový a organizačný výbor kongresu:

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

MUDr. Eva Bojdová

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

MUDr. Andrej Džupina, PhD.

MUDr. Dáša Kmecová, PhD.

MUDr. Martin Koščo

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

MUDr. Augustín Mistrík

MUDr. Štefan Pataky

MUDr. Miroslav Širila

MUDr. Ľubomír Špak, MPH.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Katarína Tomečková