Sekretariát kongresu:

 

Ing. Ingrid Bieliková

Slovenská lekárska spoločnosť, kongresové oddelenie
Cukrová 3
813 22 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 5603, 5292 2020, 5292 2017, 5292 2019
Fax: +421 2 5263 5611
E-mail: bielikova@sls.sk

Katarína Tomečková

Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Tel.:+421 911 502 334
E-mail: sekretariat@angiology.sk