Hlavné témy kongresu

 • Akútny arteriálny/venózny trombus – endovaskulárna liečba
 • Antikoagulačná liečba
 • Cievne komplikácie diabetu
 • Endovenózna liečba chronického venózneho ochorenia
 • Filozoficko-historický blok o chorobách ciev
 • Hotlines – aktuálne štúdie
 • Chronické žilové ochorenie
 • Kritická končatinová ischémia
 • Lymfedém – diagnostika a liečba
 • „Môj pacient roka“ – kazuistiky
 • Právne otázky v medicíne
 • Pro a contra na aktuálne témy
 • Ultrazvukové vyšetrovacie metódy
 • Venózny tromboembolizmus

 

Predbežný program kongresu