Miesto konania:
TATRANSKÁ LOMNICA, Vysoké Tatry
Hotel SOREA TITRIS

Dátum: 28. – 30.9.2017

Rokovacie jazyky:
slovenský, český, anglický jazyk  (bez simultánneho prekladu)

Kongresový poplatok:

pre členov S.A.S. SLS 70 EUR
pre nečlenov 90 EUR
lekári do 35 rokov 30 EUR
kongresový poplatok na jeden deň, sestry 20 EUR
prvý autor, študenti a dôchodcovia bez poplatku

Kongresový poplatok je možné uhradiť na účet:
Slovenskej lekárskej spoločnosti v Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2629835557/1100
variabilný symbol: 17 1117 070
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2983 5557
BIC: TATRSKBX
alebo v hotovosti pri registrácii

Firemná prezentácia:
v priebehu kongresu sa uskutoční výstavka výrobkov farmaceutických firiem, ako aj zdravotníckej techniky

Časový limit prednášok:
10 minút, pre pozvaných prednášajúcich 15 min

Postery:

Veľkosť posterov je 125 x 125 cm.

Kredity:
Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí.
Potvrdenie o účasti bude možné vyzdvihnúť si v posledný deň kongresu pri registrácii.