Výbor Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH. – prezident, Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH a.s., Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava, email: madaric@nusch.sk

MUDr. Ivar Vacula, PhD. – vedecký sekretár, I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, email: ivarvacula@gmail.com

MUDr. Andrej Džupina, PhD. – viceprezident, Angiologická ambulancia, Alian s.r.o. Bezručova 9, 085 01 Bardejov, email: alian@stonline.sk

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. – pokladník, I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, email: ewald.ambrozy@angiology.sk

Prof. MUDr.Viera Štvrtinová, CSc. – členka výboru, I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, email: viera.stvrtinova@fmed.uniba.sk

MUDr. Ľubomír Špak, MPH. –   člen výboru, Interná klinika, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57, 040 15, Košice, email: lubospak@hotmail.com

MUDr. Dáša Kmecová,PhD. – členka výboru, Angiocare s.r.o., Biela 2, 040 01 Košice, email: angiocare@gmail.com

MUDr. Miroslav Širila – člen výboru, FN Trenčín, Angiologická ambulancia II, Legionárska 28, 91171 Trenčín, email: mmsirila@gmail.com

MUDr. Katarína Dostálová, PhD. MPH. – členka výboru, Angiologická ambulancia, Nemocnica akad. L.Dérera UNB Limbova 5, 833 05 Bratislava, email: dostalova11@gmail.com

Dozorná rada: MUDr. Augustín Mistrík – predseda,  MUDr. Eva Bojdová, MUDr. Štefan Pataky