História Slovenských angiologických kongresov

Ustanovujúca schôdza SAS SLS Miesto konania: Bratislava Dátum: 25.3.1993 Počet prihlásených účastníkov: 64

Výbor SAS SLS v rokoch 1993 – 1997: doc. MUDr.Peter Gavorník,CSc. predseda do r.1994 primár MUDr.Július Kmec,CSc. – predseda od r.1994 primár MUDr.Pavol Lesný – podpredseda MUDr.Viera Štvrtinová,CSc. – vedecká sekretárka MUDr.Ewald Ambrózy – pokladník doc.MUDr.Marián Holomáň,CSc. MUDr.František Žernovický,CSc. MUDr.Ivan Tkáč,CSc.

I. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 3. – 6.11.1993 Počet prednášok: 51 Počet posterov: 8 Počet zahraničných prednášok: 13 /z Českej republiky, Švajčiarska/

II. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 12. – 14.10.1994 Počet prednášok: 54 Počet zahraničných prednášok: 19 /z Českej republiky, Rakúska, Švédska, USA/

III. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 25. – 27.10.1995 Počet prednášok: 52 Počet posterov: 2 Počet zahraničných prednášok: 15 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 95

IV. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 2. – 5.10.1996 Počet prednášok: 64 Počet posterov: 13 Počet zahraničných prednášok: 29 /z Českej republiky, Nemecka, Rakúska a USA/ Workshop o diagnostike a liečbe žilových ochorení DK, Video sekcia Celkovo registrovaných účastníkov: 115 Čestné členstvo SAS SLS: 1. doc.MUDr.V.Puchmayer,CSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medzi českou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/

V. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 12. – 15.11.1997 Počet prednášok: 67 Počet posterov: 13 Počet zahraničných prednášok: 27 /z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 130 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.C.Allegra, M. D., Rím, Taliansko /za rozvíjanie spolupráce medzi talianskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 2. prof.Ing.V.Blažek, Aachen, Nemecko /za rozvíjanie spolupráce medzi nemeckou flebologickou spoločnosťou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 3. prof.H.Ehringer, M. D., Viedeň, Rakúsko /za rozvíjanie spolupráce medzi rakúskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 4.prof.A.Schirger, M. D., Rochester, USA /za rozvíjanie spolupráce medzi americkou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 5.prof.MUDr.I.Šimkovic,DrSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ Výbor SAS SLS v rokoch 1998 – 2002: Výbor: primár MUDr.Július Kmec,CSc. – predseda primár MUDr.Pavol Lesný – podpredseda prof.MUDr.Viera Štvrtinová,CSc. – vedecká sekretárka MUDr.Ewald Ambrózy – pokladník MUDr.Andrej Džupina – predseda Lymfologickej sekcie SAS SLS doc.MUDr.Peter Gavorník,CSc. doc.MUDr.Marián Holomáň,CSc doc.MUDr.Darina Jarčušková,CSc. prof.MUDr.Július Mazuch,DrSc. MUDr.Augustín Mistrík doc.MUDr.Vladimír Šefránek,CSc. doc.MUDr.František Žernovický,CSc. Revízna komisia výboru SAS SLS: MUDr.Oľga Bzdúchová primár MUDr.Ján Tomka,CSc. doc.MUDr.Augustín Prochotský,CSc.

VI. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 11. – 14.11.1998 Počet prednášok: 67 Počet posterov: 9 Počet zahraničných prednášok: 31 /z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 177 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.Cs.Dzsinich, M. D., Budapesť, Maďarsko /za rozvíjanie spolupráce medzi maďarskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 2. prof.A,Gallino, M. D., Bazilej, Švajčiarsko /za rozvíjanie spolupráce medzi švajčiarskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 3. G.Madar, M. D., Bazilej, Švajčiarsko /za rozvíjanie spolupráce medzi švajčiarskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 4. prof.MUDr.Július Mazuch,DrSc., Lučenec /z príležitosti životného jubilea/ 5. prof.J.I,Schulz, M. D., Montreal, Kanada /za rozvíjanie spolupráce medzi kanadskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ Strieborná medaila SLS: 1. doc.MUDr.Peter Gavorník,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

VII. kongres SAS SLS Miesto konanaia: Tatranské Zruby Dátum: 10. – 13.10.1999 Počet prednášok: 70 Po Počet posterov: 17 Počet zahraničných prednášok: 42 /z Českej republiky, Holandska, Maďarska, Rumunska, Talianska, Švajčiarska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 214 Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti: 1. doc.MUDr.V Puchmayer,CSc., Praha, ČR /z príležitosti životného jubilea/ Čestné členstvo SAS SLS: 1. primár MUDr.J.Strejček,CSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medzi českou flebologickou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/

VIII. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 18. – 20.10.2000 Počet prednášok: 68 Počet posterov: 16 Počet zahraničných prednášok: 40 /z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Švajčiarska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 191 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.MUDr.J.Bartoš,DrSc., Nový Bor, ČR /z príležitosti životného jubilea/ Strieborná medaila SLS: 1. doc.MUDr.M.Holomáň,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. doc.MUDr.F.Žernovický,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ Bronzová medaila SLS: 1. primár MUDr.J.Vaško,CSc., Prešov /z príležitosti životného jubilea/

IX. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 10. – 12.10.2001 Počet prednášok: 59 Počet posterov: 13 Počet zahraničných prednášok: 36 /z Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Švajčiarska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 192 Čestné členstvo SAS SLS: 1. MUDr.M.Bechyňe,CSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medi českou lymfologickou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 2. MUDr.K.Roztočil,CSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medzi českou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ Strieborná medaila SLS: 1. primár MUDr.J.Kmec,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ 2. primár MUDr.P.Lesný, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 3. prof.MUDr.V.Štvrtinová,CSc., Bratislava /z príležitosti udelenia prvej profesúry v odbore interná medicína so zameraním na angiológiu na Slovensku/

X. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 9. – 12.10.2002 Počet prednášok: 95 Počet posterov: 14 Počet zahraničných prednášok: 49 /z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Švajčiarska, Talianska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 250 Čestné členstvo SAS SLS: 1. primár MUDr.J.Spáčil,CSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medzi českou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 2. prof.MUDr.J.Uhrík,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ Strieborná medaila SLS: 1. MUDr.O.Bzdúchová, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ Výbor SAS SLS v rokoch 2003 -2007 Výbor: prof.MUDr.Viera Štvrtinová,CSc. – predsedkyňa doc.MUDr.Marián Holomáň,CSc. – podpredseda MUDr.Ewald Ambrózy – vedecký sekretár primár MUDr.Pavol Lesný,CSc. – pokladník MUDr.Andrej Džupina – predseda Lymfologfickej sekcie SAS SLS MUDr.Augustín Mistrík – hlavný odborník MZ SR prof.MUDr.Vladimír Šefránek,CSc. primár MUDr.Ján Tomka,CSc. čestný predseda SAS SLS. primár MUDr.Július Kmec,CSc. Revízna komisia výboru SAS SLS: MUDr.Oľga Bzdúchová – predsedkyňa doc.MUDr.Peter Gavorník,CSc. Doc.MUDr.Augustín Prochotský,CSc.

XI. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 15. – 18.10.2003 Počet prednášok: 77 Počet posterov: 10 Počet zahraničných prednášok: 50 /z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 188 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.M.Cachovan,M.D., Luneburng, Nemecko /za jeho prínos pri rozvoji svetovej a slovenskej angiológie/ 2. doc.MUDr.M.Holomáň,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 3. MUDr.J.Linhart,DrSc., Praha, ČR /za rozvíjanie spolupráce medzi českou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 4. prof.H.Partsch,M. D., Viedeň, Rakúsko /za rozvoj svetovej flebológie a spoluprácu so slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 5. prof.MUDr.Anna Remková, DrSc., Bratislava /za rozvíjanie spolupráce medzi hematologickou a angiologickou spoločnosťou/

XII. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 13. – 16.10.2004 Počet prednášok: 69 Počet posterov: 13 Počet zahraničných prednášok: 35 /z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Talianska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 174 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.MUDr.K.Benda,DrSc., Brno, ČR /za jeho prínos pre slovenskú lymfológiu/ 2. prof.MUDr.Vladimír Šefránek,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 3.prof.MUDr.T.Šoša,PhD., Šibeník, Chorvátsko /za rozvoj angiologie a cievnej chirurgie/ Strieborná medaila SLS: 1. MUDr.A.Mistrík, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XIII. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 28.9. – 1.10.2005 Počet prednášok: 70 Počet posterov: 7 Počet zahraničných prednášok: 28 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Švajčiarska, USA/ Celkovo registrovaných účastníkov: 191 Čestné členstvo SLS: 1. prof.Dr.Ing.V.Blažek, Aachen, Nemecko /za rozvoj a propagáciu slovenskej angiologickej spoločnosti na medzinárodných fórach/ Zlatá medaila SLS: 1. doc.MUDr.M.Holomáň,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. doc.MUDr.František Žernovický,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XIV. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 11. – 14.10.2006 Počet prednášok: 91 Počet posterov: 12 Počet zahraničných prednášok: 41 /z Českej republiky, Dánska, Francúzka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 204 Zlatá medaila SLS: 1. primár MUDr.P.Lesný,CSc. Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. primár MUDr.J.Kmec,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/

XV. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranské Zruby Dátum: 10. – 13.10.2007 Počet prednášok: 77 Počet posterov: 7 Počet zahraničných prednášok: 31 /z Českej republiky, Dánska, Holanska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Talianska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 221 Zlatá medaila SLS: 1. MUDr.O.Bzdúchová , Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. doc.MUDr.D.Jarčušková, CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ Výbor SAS SLS v rokoch 2008 – 2012 : Výbor: prof.MUDr.Viera Štvrtinová,CSc. – predsedkyňa prof.MUDr.Peter Labaš,CSc. – podpredseda MUDr.Andrej Džupina – podpredseda MUDr.Ewald Ambrózy,PhD. – vedecký sekretár primár MUDr.Pavol Lesný,CSc. – pokladník h.doc.MUDr.Ján Tomka,CSc. MUDr.Eva Bojdová čestný predseda SAS SLS. primár MUDr.Július Kmec,CSc. Revízna komisia výboru SAS SLS: MUDr.Oľga Bzdúchová – predsedkyňa doc.MUDr.František Žernovický,CSc. primár MUDr.Ivan Vulev,PhD.

XVI. Kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 8. – 11.10.2008 Počet prednášok: 70 z toho 3 prednášky v sesterskej sekcii Počet posterov: 8 Počet zahraničných prednášok: 16 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka/ Celkovo registrovaných účastníkov: 223 Zlatá medaila SLS: 1. prof.MUDr.V.Štvrtinová,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XVII. Kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 7. – 10.10.2009 Počet prednášok: 70 z toho 5 prednášok v sesterskej sekcii Počet posterov: 4 Počet zahraničných prednášok: 14 /z Českej republiky, Maďarska. Nemecka, USA/ Celkovo regisrovaných účastníkov: 186 Zlatá medaila SLS: 1. MUDr.A.Mistrík, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. primár MUDr.J.Tomka,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XVIII. kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 29.9. – 2.10.2010 Počet prednášok: 85 z toho 7 prednášok v sesterskej sekcii Počet posterov: 5 Počet zahraničných prednášok: 21 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Švajčiarska, Talianska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 217 Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.MUDr.A.Dukát,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. doc.MUDr.M.Holomáň,CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XIX.kongres SAS SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 28.9 – 1.10.2011 Počet prednášok: 85 z toho 5 v sesterskej sekcii Počet posterov: 5 Počet zahraničných prednášok: 19 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 251 Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti: 1. MUDr.K.Roztočil,CSc., Praha, ČR /z príležitosti životného jubilea/ Čestné členstvo SAS SLS: 1. prof.MUDr.M.Frankovičová,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ 2. primár MUDr.J.Kmec,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ Strieborná medaila SLS: 1. MUDr.E.Ambrózy,PhD., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ Bronzová medaila SLS: 1. MUDr.E.Bojdová, Nitra /z príležitosti životného jubilea/ Výbor SAS SLS v rokoch 2012 – 2016 : Výbor:prof.MUDr.Viera Štvrtinová,CSc. – predsedkyňa MUDr.Katarína Dostálová,PhD.,MPH – podpredsedkyňa MUDr.Ewald Ambrózy,PhD. – Vedecký sekretár MUDr.Eva Bojdová – pokladníčka MUDr.Andrej Džupina,PhD. -člen výboru MUDr.Dáša Kmecová,PhD. – členka výboru doc.MUDr.Juraj Maďarič,PhD.,MPH – člen výboru prof.MUDr.Vladimír Šefránek,CSc. – člen výboru MUDr.Ivar Vacula,PhD. – člen výboru čestný predseda SAS SLS primár MUDr.Július Kmec,CSc. Dozorná rada výboru SAS SLS: MUDr.Augustín Mistrík – predseda MUDr.Oľga Bzdúchová doc.MUDr.František Žernovický,CSc.

XX.kongres SAS SLS Miesto konania: Tataranská Lomnica Dátum: 26.9. – 29.9.2012 Počet prednášok: 76 z toho 6 v sesterskej sekcii Počet posterov: 4 Počet zahraničných prednášok: 20 /z Českej republiky, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Talianska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 265 Čestné členstvo SAS SLS: 1. MUDr.Oľga Bzdúchová, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/ 2. prof.MUDr.Peter Labaš,CSc. /z príležitosti životného jubilea/ 3. Zsolt Pécsvárady,M.D, Maďarsko /za rozvíjanie spolupráce medzi slovenskou a maďarskou angiologickou spoločnosťou/ Zlatá medaila SLS: 1 .prof.Milan Cachovan, Nemecko /z príležitosti životného jubilea/

XXI.kongres S.A.S. SLS spojený so 6.kurzom Central European Vasclar Forum Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 19. – 22.6.2013 Počet prednášok: 100 z toho 8 prednášok v sesterskej sekcii Počet posterov: 8 Počet zahraničných prednášok: 26 /z Českej republiky, Francúzka, Holanska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska, Slovinska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 237

XXII.kongres S.A.S. SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 28. – 31.5.2014 Počet prednášok: 73 z toho 11 prednášok v sesterskej sekcii Počet posterov: 5 Počet zahraničných prednášok: 11 /z Anglicka, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Talianska/ Celkovo registrovaných účastníkov: 225 Čestné členstvo S.A.S. SLS: 1.prof.G.M.Andreozzi, Padua, Taliansko /za rozvíjanie spolupráce medzi talianskou a slovenskou angiologickou spoločnosťou/ 2.prof.A.Nicolaides, London, Anglicko /za rozvíjanie spolupráce medzi International Union of Angiology a S.A.S. SLS/ Medaila založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti: 1.MUDr.Augustín Mistrík, Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

XXIII.kongres S.A.S. SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 24. – 26.9.2015 Počet prednášok: 70 z toho 4 prednášky v sesterskej sekcii Počet posterov: 2 Počet zahraničných prednášok: 8 /z Českej republiky, Maďarska, Poľska/ Celkovo zaregistrovaných účastníkov: 223 Čestné členstvo S.A.S. SLS: 1.doc.MUDr.František Žernovický, CSc., Bratislava /z príležitosti životného jubilea/

 

XXIV.kongres S.A.S. SLS Miesto konania: Tatranská Lomnica Dátum: 21. – 24.9.2016 Počet prednášok: 75 z toho 6 prednášok v sesterskej sekcii Počet posterov: 3 Počet zahraničných prednášok: 6 /z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska/ Celkovo zaregistrovaných účastníkov: 215 Čestná plaketa T.R.Niederlanda: 1.MUDr.Július Kmec,CSc., Košice /z príležitosti životného jubilea/ Medaila založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti: 1.MUDr.Karel Roztočil,CSc., Praha, ČR /z príležitosti životného jubilea/ Ďakovný list S.A.S. SLS 1.prof.MUDr.Július Mazuch,DrSc., Martin /z príležitosti životného jubilea/

 

História Angiologických dní II. internej kliniky LFUK a FNsP/UNB

I.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 28.1 2004
Téma : Aktuálne otázky flebológie
14 prednášok
115 účastníkov

II.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 26.1.2005
Téma : Rizikové faktory cievných chorôb
15 prednášok
90 účastníkov

III.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 25.1.2006
Téma : Konzervatívna liečba ochorení končatinových ciev
14 prednášok
75 účastníkov

IV.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 31.1.2007
Téma : Diabetická noha
16 prednášok, 2 postery
130 účastníkov

V.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 30.1.2008
Téma : Konzervatívna verzus radikálna liečba ochorení končatinových ciev
16 prednášok
80 účastníkov

VI.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 28.1.2009
Téma : Preventívna angiológia
17 prednášok, 6 posterov
90 účastníkov

VII.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a FNsP , 27.1.2010
Téma : Akútna a chronická končatinová ischémia
13 prednášok
80 účastníkov

VIII.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB , 26.1.2011
Téma : Venózny tromboembolizmus
13 prednášok
110 účastníkov

IX.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB , 25.1.2012
Téma : Diabetická noha
15 prednášok
90 účastníkov

X.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB , 30.1.2013
Téma : Vysoký tlak v cievnom riečisku a choroby ciev
10 prednášok
108 účastníkov

XI.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB , 29.1.2014
Téma : Konzervatívna nefarmakologická liečba cievnych ochorení
10 prednášok
115 účastníkov

XII.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB , 28.1.2015
Téma :Staro-nové možnosti diagnostiky a liečby cievnych ochorení
14 prednášok
112 účastníkov

XIII.Angiologický deň II.internej kliniky LFUK a UNB, 27.1.2016
Téma : Vaskulitídy
10 prednášok
100 účastníkov