XXV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou 

dátum konania: 28. – 30. septembra 2017

miesto konania: Tatranská Lomnica