[12.-14. október 2017.]

LYMPHO 2017 – Kongres české lymfologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí.