O spoločnosti

Informácie ktoré Vás môžu zaujať

image

Vznik

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS) vznikla v marci 1993.

image

Členovia

Spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti má v súčastnosti 300 členov.

image

Náš cieľ

Cieľom spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru angiológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

image

Kto sme?

Združujeme internistov, chirurgov, rádiológov, dermatológov, fyziatrov, praktických lekárov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o angiológiu.

XXV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou

Tatranská Lomnica, 28. – 30. septembra 2017

Potvrdili ste už svoju účasť?

Nezabudnite sa zaregistrovať ako aktívny účastník konferencie!

Odkazy

Pozrite si odkazy ktoré Vás môžu zaujať

Na stiahnutie

Členská prihláška